Original
Rhoihessisch
Markgräflerisch
Preußisch
Polski
Français
Suomea
Italiano

Redaktionsrutan

impressum.gif”En badnare i Mainz – förut Den linkande bjudbäraren från Hechtsheim” utges numera varannan vecka och är en kolumn, som ska vara rolig. Alla förolämpningar är inte menade på allvar, och man skulle inte heller ta dem på allvar. Författaren ansvarar inte alls för det, men mottar visserligen gärna konstruktiv kritik.

”Ein Badner daheim – Un badois chez soi” är ”Badnarens” hembygdsupplagan och ges ut under terminslovet. ”Badenilainen Turussa – En badnare i Åbo” så väl som ”Un badense a Bologna” är utlandsupplagorna från de respektiva korrespondensplatserna.

”Körsbärsbrännvin vit-röd: En polack i Baden – Nazdrowie: Miłosz Halicki” har utkommit från 30.10.2005 som regelbunden bilaga till ”En badnare i Mainz”. Bara författaren ansvarar för innehållet och rättstavningen såsom innehar dupliceringsrätterna.

”En badnare i Mainz” är en kostnadsfri kolumn, som envar skulle kunna läsa och ge vidare. Ordens innehåll är visserligen författarnas intellektuella egendom och får bara med deras tillstånd dupliceras eller marknadsföras kommersiellt. För underrubrikerna används flera källor, framför allt tidningsreportage och Internet. Författarna ansvarar inte alls för länkarna, som publiceras på den här sidan.

Ett officiellt kostnadsfritt abonnemang kan beställas här. Abonnemanget omfattar nyheter och redaktionsmeddelanden. Kritik och förslag är alltid välkomna.

Den här hemsidan verkställdes av Tina Weimann och Sebastian Schopferer.