Original
Rhoihessisch
Markgräflerisch
Preußisch
Polski
Français
Suomea
Italiano

Tack

danke.gifTack ska alla trogna läsare ha, som följt med ”Badnaren” på sin långa väg av mellanfolkligt samförstånd och är villiga tillsammans med honom att riva ned barriärerna i människors tankar och tal med humor.

Författarna tackar speciellt Tina Weimann, Sebastian Schopferer och Sven Herfort för visningen in i hemsidornas värld, så väl som översättarna och rättarna Josef Ludwig (rhenhessiska), Hansfrieder Geugelin (markgräfleriska), Wojciech Halicki (polska), Isabelle Clavey (franska), Mariia Rauhala (finska), Stan Guthmann (svenska) och Giulio Linciano (italienska).

Tack och hederskänsla går också till de många, som omkom under den Badensiska Revolutionen år 1848 och 1849 i striden för friheten, demokratin och självbestämmandet, värde, utan dem ”En badnare i Mainz” idag inte alls skulle vara möjlig. 

Leve Revolutionen!

Polacken och Badnaren