Original
Rhoihessisch
Markgräflerisch
Preußisch
Polski
Français
Suomea
Italiano

En badnare i Mainz

mainz.gifDet var på den djupaste inre önskningen att lära Mainzarna att prata ”riktigt” och på det från födelsen trängande behovet att jämnt komma med sina kommentarer, som födde kolumnen ”En badnare i Mainz” i oktober 2004. Först tänkt som förbindelse mellan den gamla badensiska och den nya rhenhessiska hembygden, utvecklade sig ”Badnaren” med stigande antal läsare till ett allt viktigare dokument av det mellanfolkliga samförståndet vid Rhein – under tiden också långt utöver det i det kalla nordiska Åbo och i det findammbetäckta Bologna.

”En badnare i Mainz” hade förut titeln ”Den linkande bjudbäraren från Hechtsheim” och är en del av den redan århundrade gamla traditionen av de badensiska bjudbärarna. Humoren är fortfarande den bästa vägen till vänskapen och endräkten, må det nu vara politiken i staden och landsbygden, de stora tilldragelserna i världshistorian eller bara något personligt ställt till det, som skulla uppmuntra läsarna att skratta och mysa. Men bjudbäraren sprider ut också kulturen och historian av sin underbara badensiska hembygd, likaväl som välklangen av sin alemanniska modersmål.

”Polacken i Baden” har följt med ”Badnaren” någon tid som en berest och världserfaren kamrat, gör kommentarer då och då ändå lite starkare.