Original
Rhoihessisch
Markgräflerisch
Preußisch
Français
Suomea
Svenska
Italiano

Polak

pole.jpgBył piękny rok 1981, w którym to Polak w (m)jodowym powietrzu hanzeatyckiego miasta Gdańska światło świata zobaczył. Pięć lat trzymało go jeszcze w byłym Breslau czyli dzisiejszym Wrocławiu zanim wyemigrował do Karlsruhe stolicy cudownego kraju badeńskiego, made in West Germany. Początek jego szkolnej kariery został nagle przerwany, bo szwabscy urzędnicy, bardzo chytrzy w prawie, bardzo chętnie wszystkich gastarbeiterów szybko wydalali. No i znów znalazł się w hanzeatyckim otoczeniu tym razem w Hamburgu. Stąd odważył się znowu na skok, tym razem do Linza, na świat otwartej stolicy Górnej Austrii.

Niech będzie pochwalony i dzięki bogu, powiedział Austriakom, którzy zbyt łatwo dają się przez Niemców i Polaków doprowadzać do zwariowania, a bóg zapłać, po niecałych dwóch latach uratował go powrót do ostatniej kopalni węgla zachodnich Niemiec. Nie za długo tu też zagrzał miejsca w tym dowcipnym kraju Saary, bowiem w wkrótce wylądował – jeśli nawet nie po jego myśli – w północno zachodniej Szwajcarii. Ponieważ jednak preferował PISĄ-premiowany niemiecki system szkolny, pogodził się nawet z godziną jazdy publicznymi środkami komunikacji. W ostatnio wymienionym gymnasium w wymienionej wiosce pod górą Tüllinger natknął się na Badeńczyka, gdzie wspólny los ich połączył.

Od pewnego czasu doświadcza się on w chemii w multikulturowej Bazylei. Dzieki temu, że lubieżny Badeńczyk w międzyczasie wyemigrował, Polak znalazł wreszcie czas na zapoznanie cudownej kobiety. I jeśli właśnie nie transportują go potłuczonego sankami lub helikopterem z gór, albo jeśli właśnie zmuszony przez Badeńczyka nie odmraża dupy na karnawale, siedzi sobie teraz w domu przed swoim luźno zmajstrowanym komputerem pisząc teksty dla niego puchnącymi palcami.