Original
Rhoihessisch
Markgräflerisch
Preußisch
Français
Suomea
Svenska
Italiano

Badeńczyk w Moguncji

mainz.gif Z jego najgłębszego wewnętrznego życzenia moguncjan oświecać jak należy gadać, a prócz tego z wrodzonej wewnętrznej potrzeby do wszystkiego własne trzy grosze dodawać, z październikiem 2004 powstała rubryka „Badeńczyk w Moguncji”. Pierwotnie jako połączenie miedzy starą badeńską a nową reńskoheską ojczyzną wymyślony, rozwinoł się „Badeńczyk” z ciągle rosnącą liczbą czytelników jako coraz ważniejszy dokument porozumienia narodów nad Renem, a w międzyczasie daleko ponad to – bo także w zimnym północnym Turku i w zapylonej Bolonii.

„Badeńczyk w Moguncji” jest kontynuacją dobrej stuletniej już tradycji badeńskich posłanników a ostatnio pod tytułem „Kulawy posłaniec z Hechtsheimu” wydawany. Humor jest tutaj najlepszą drogą do przyjaźni i zgody, czy w polityce miejskiej czy wiejskiej, bądź też w wielkich wydarzeniach światowej historii, a także po prostu w osobistych bzdurach, które to czytelników do śmiechu lub uśmiechu doprowadzić powinny. Także kulturę i historię wspaniałej badeńskiej ojczyzny wnosi posłaniec miedzy lud i świat, tak samo jak przyjemny dźwięk jego alemańskiego ojczystego języka w którym jest wydawana.

Od pewnego czasu towarzyszy Badeńczykowi także „Polak w Badenii”, podróżnik i światowiec, robiący z trzech groszy często cztery.